Důležitá pravidla jízdy v koloně

Důležitá pravidla jízdy v koloně

Příspěvekod Káčko » 06 črc 2009 21:24

Velmi podrobná pravidla jízdy v koloně


Americká pravidla jízdy ve skupinách:


1. Skupina jezdců
2. Ride Leader (vedoucí jezdec)
3. Tail Gunner (zadní střelec)
4. Nový jezdci a slabší kubatůry
5. Změny jízdního pruhu (A-jednoduchá, B-bloková, C-doplnění odzadu)
6. Nouzové situace
7. Placení mýta
8. Signály rukou1. Jízda ve skupině

Jezdci ve skupině tvoří formaci ve dvou řadách s vedoucím jezdcem skupiny v čele formace v levé řadě. Vedoucí jezdec tak může vidět celou formaci ve svých zpětných zrcátkách a může sledovat i dojiždějící a předjíždějící auta. Druhý motocykl v pořadí jede v pravé řadě za vedoucím jezdcem s asi sekundovým intervalem. Další jezdci pak zabírají střídavě levé a pravé pozice v jízdním pruhu tak, aby měli zhruba dvousekundovou vzdálenost od jezdů před nimi a tedy sekundovou vzdálenost od jezdce diagonálně vpředu. Tento způsob řazení jezdců dává dostatek prostoru pro bezpečné manévrování (žádné motocykly nejedou v jednom okamžiku vedle sebe a zároveň zabraňuje automobilům předjíždět “myškováním” jednotlivé jezdce.
Poslední jezdec - “zadní střelec” může jet na kterékoliv straně jízdního pruhu. Mění svou polohu podle momentální potřeby a situace.


2. Ride Leader - vedoucí jezdec (obvykle je to Road Captain)

Vedoucí jezdec formace musí vědět, jak je dlouhá jeho skupina a řídí odbočování, předjíždění, změnu jízdních pruhů, výjezdy z dálnice apod. Jeho úkolem je zajistit maximální bezpečnost skupiny a držet celou formaci pohromadě. Musí včas změnit směr aby se všichni jezdci stačili zařadit do odbočovacího pruhu apod.
Vedoucí jezdec určuje směry jízdy a rozhoduje o zastavení celé skupiny u čerpacích stanic, odpočívadel atd. Musí sledovat stav silnice před skupinou a pokud je skupina vybavena PMR spojením, předává pokyny a informace o situaci před a za skupinou jezdcům.


3. Tail Gunner - “zadní střelec”

Zadní jezdec slouží jako prodloužené oko vedoucího jezdce. Sleduje formaci a informuje vedoucího jezdce o jakýchkoliv potencionálních problémech ve formaci. Sleduje další vozidla a informuje vedoucího jezdce (a všechny, kdo mají PMR rádio) o nebezpečí jako je napřiklad předjíždějící nákladní vůz, nebezpečný řidič, který se pokouší předjíždět zprava apod. Sleduje odbočovací pruhy a vjíždí do pruhu jako první a “zavírá” tak pruh pro případné předjíždění dalších vozidel, dokud se celá skupina nezařadí do nového pruhu. Na pokyn vedoucího formace mění jako první jízdní pruh a celá skupina má čas na změnu bez rizika náhle předjíždějících vozidel zezadu.


4. Nový jezdci a slabší kubatůry

Pozice nových jezdců ve formaci je velmi důležitá. Noví jezdci (bez zkušeností s jízdou ve formaci) by měli jet co nejvíce vepředu - pokud možno hned za vedoucím formace.


5. Změny jízdních pruhů

Změna jízdního pruhu začíná rádiovou výzvou vedoucího jezdce k zadnímu “střelci”. Zadní jezdec změní jízdní pruh, až když to bezpečnostní situace dovolí a informuje vedoucího jezdce že pruh je volný a zajištěný. V tomto omažiku má vedoucí jezdec tři možnosti:

a) Jednoduchá změna jízdního pruhu
Nejběžnější změna jízdního pruhu formace se používá ve většině případů a začíná zajištěním nového pruhu zadním jezdcem. Vedoucí jezdec zapne svůj ukazatel směru a dává tím na vědomí dalším jezdcům, že se chystá změnit směr. Jakmile jednotliví jezdci vidí signál, zapnou své ukazatele. Potom vedoucí jezdec začne měnit směr jízdy. Další jezdci mění směr tak, jak přejíždějí jezdci před nimi. Důležité je dodržet pravidlo, že žádný jezdec nemění svůj směr jízdy dokud nezačne měnit směr jezdec před ním.

b) Bloková změna směru jízdy
Namísto jednoduché změny směru jízdy se může použít bloková změna směru, která sice vyžaduje trochu opatrnosti a pozornosti ale je velice působivá pro lidi, kteří formaci pozorují. Tento způsob navíc přináší jezdcům krásný pocit spolupráce ve formaci. Popis zní poněkud složitě ale ve skutečnosti je to velice jednoduché.
Jakmile je nový jízdní pruh zajištěn zezadu zadním jezdcem, vedoucí jezdec zapne ukazatel příslušného směru jízdy a informuje tak jezdce ve skupině o chystané změně směru. Jakmile jednotliví jezdci vidí zapnuté směrovky jezdců před nimi, zapnou své ukazatele směru, takže další jezdci za nimi jsou informováni o změně. Vedoucí jezdec zvedne levou ruku. Jezdci za ním zvednou také levou ruku a opakují signál pro jezdce za nimi. Vedoucí jezdec poté místo zvednutí ruky ukáže levou rukou na pruh, do kterého se bude měnit směr jízdy a začne měnit směr do daného pruhu. Všichni jezdci vrátí ruku dolů a začnou měnit směr současně. Tak se celá formace přesune z pruhu do pruhu jako jeden blok.

c) Read Fill-In (Doplnění odzadu)
Tento způsob změny směru se hodí v situacích, kdy v druhém pruhu není dostatečná mezera pro všechny jezdce formace - např. když se skupina chce přesunout z pravého pruhu do prostředního a vozidla v levém pruhu stále najíždějí do mezery.
Jakmile zadní jezdec zajistí nový pruh, vedoucí skupiny (obvykle na pokyn a doporučení zadního jezdce) nechá naplňovat mezeru jezdci zezadu. Pokud skupina nemá rádiové spojení, upaží ruku do vodorovné polohy a horizontálním pohybem “ukazuje” na nový jízdní pruh. Ostatní jezdci opakují jeho signál aby všichni ve skupině věděli o změně a způsobu změny. Poslední jezdec ve skupině přejede do nového pruhu před zadním střelcem, který už v novém pruhu jede. Potom se zařadí další před ním atd. až do okamžiku, kdy se zařadí i vedoucí skupiny. Důležité je, aby jezdci zezadu dodržovali maximálně takovou rychlost, aby nezačali v druhém pruhu předjíždět zbytek formace a aby postupně zaplňovali místa v druhém pruhu, jakmile to provoz umožní.


6. Nouzové situace

V naléhavém případě a v nebezpečí je úkolem vedoucího jezdce uspořádat skupinu tak, aby nedošlo k žádnému ohrožení. Jezdci se mohou zařadit v případě potřeby jeden za druhého s dostatečnými rozestupy. V případě poruchy motocyklu nechte jezdce přejet na kraj silnice ale nezastavujte. U jezdce s poruchou se zastaví zadní jezdec a zbytek formace jede s vedoucím jezdcem tak daleko, kde se dá bezpečně zastavit s celou skupinou bez ohrožení ostatních řidičů.


7. Placení mýta

Vedoucí skupiny by v případě jízdy v oblastech, kde se vybírá dálniční nebo silniční mýto, měl mít vybrané peníze od jezdců ve skupině předem a zaplatí za všechny jezdce ve skupině najednou a obsluha si počítá počet jezdců. Z toho důvodu se doporučuje aby všichni jezdci projížděli jednou brankou. Je užitečné, aby vedoucí skupiny předem věděl, za kolik jezdců platí mýto a nemusel je přepočítávat až u závory.


8. Signály rukou

Každý jezdec by měl vždy opakovat signály dávané jezdci před ním, aby informoval i jezdce jedoucí za ním a informace došla až na konec formace pokud možno co nejrychleji. Kromě běžných signálů (odbočení doleva a doprava, zpomalení, zastavení) se používají i tyto signály:
Změna jízdního pruhu v bloku
Vedoucí jezdec zvedne levou ruku. Jezdci za ním zvednou také levou ruku a opakují signál pro jezdce za nimi. Vedoucí jezdec poté místo zvednutí ruky ukáže levou rukou na pruh, do kterého se bude měnit směr jízdy a začne měnit směr do daného pruhu. Všichni jezdci vrátí ruku dolů a začnou měnit směr současně.
Doplnění odzadu
Vedoucí skupiny upaží ruku do vodorovné polohy a horizontálním pohybem “ukazuje” na nový jízdní pruh. Ostatní jezdci opakují jeho signál aby všichni ve skupině věděli o změně a způsobu změny. Poslední jezdec ve skupině přejede do nového pruhu před zadním střelcem, který už v novém pruhu jede. Potom se zařadí další před ním atd. až do okamžiku, kdy se zařadí i vedoucí skupiny.
Změna jízdy místo dvou řad do jedné řady
Pokud to vyžaduje situace (zúžení silnice, nebezpečné vzdušné víry od projíždějících kamionů, osoby ve vozovce...), může vedoucí skupiny dát pokyn pro změnu jízdy místo “cik-cak” ve dvou řadách na jízdu za sebou. Vedoucí jezdec zvedne levou ruku a zvedne jen jeden prst a dává tak pokyn jezdcům pro zařazení za sebe.
Změna z jedné řady na dvě
Pokud není jízda v jedné řadě potřeba a situace dovoluje obsadit celý jízdní pruh, vedoucí jezdec zvedne levou ruku a zvedne ukazováček a palec a otáčením zápěstí nebo kýváním předloktí dává pokyn dalším jezdcům pro zařazení cik-cak do dvou řad formace.
Zúžení mezer mezi jezdci (formace je příliš dlouhá)
Pokud vedoucí jezdec potřebuje zkrátit rozestupy mezi jezdci ve formaci (obvykle po upozornění zadním jezdcem rádiem), dá pokyn pro zmenšení rozestupů zvednutím levé ruky a střídavým otevíráním a zavíráním prstů z pěsti a zpět.
Nebezpečí na silnici nebo v okolí silnice
Upozornění na nebezpečné věci nebo situace na silnici nebo v okolí silnice (kameny, písek, rozlitý olej, důležitou značku atd.) může dávat kdokoliv a kdykoliv ve formaci. Upozorňuje jezdce za ním na danou situaci nebo věc ukazováním rukou v daném směru. Jezdci za ním opakují signál

_____________________________________________________________________________________
Podmínky v Čechách - co lze využít?

1. Jízda v organizované skupině cik-cak s dostatečnými rozestupy je bezpečnější než jízda v houfu kde nikdo neví, kde má jet, jezdci často jedou přímo vedle sebe, což je v případě náhlé situace - např. auta v protisměru - situace velice nebezpečná. V našem případě nejedou nikdy dvě motorky přímo vedle sebe (zakázáno) a nejbližší motorka před Vámi jede v jiné části jízdního pruhu - nikoliv přímo před Vámi. Rozestupy zajišťují dostatečný manévrovací prostor. Pokud si někdo myslí, že jízda jeden za druhým natěsno je bezpečnější, tak je na velkém omylu.

2. Pravidla pro jízdu skupin vznikla v USA po řadě vážných nehod, kdy se ve většině případů snažil automobil nebo kamion "vtěsnat" při předjíždění mezi jednotlivě jedoucí hloučky motorkářů a náhlá situace vyvolala kolizi. Někteří řidiči (i u nás) považují za bezvadné zpestření předjíždět motorky tímto způsobem což v případě kompaktní skupiny bez velkých mezer, jde mnohem obtížněji a nebezpečné řidiče to odrazuje od předjíždění tímto způsobem.

3. Je jasné, že pravidla skupinového ježdění vznikla především pro velké akce, kde jedou stovky až tisíce motorek v těžkém provozu po mnohaproudových dálnicích USA. Je nesmysl dodržovat striktně pravidla jízdy ve skupině na úzkých okreskách naší země. To dá rozum. Ovšem stále platí, že jízda cik-cak je v případě skupiny bezpečnější než houf a rozhodně bezpečnější než houf s těsnými rozestupy nebo dokonce jízdou vedle sebe, což navíc odporuje pravidlům.
V zásadě vždy při jízdě musí velet zdravý rozum a momentální dopravní situace. Ovšem kdo se zúčastnil vyjížděk na velkých srazech, kde v jednom okamžiku vyjede na silnici několik desítek nebo stovek motorek, pochopí, že pravidla mají v těchto případech něco do sebe a kdo podle nich neumí jezdit, ohrožuje sám sebe i ostatní účastníky... Nakonec i zkušenosti z našich srazů dávají zapravdu, že organizované skupinové ježdění je bezpečnější a pro účastníky provozu pohodlnější a výhodnější než chaotická jízda houfu motorek. V šachovnicové sestavě se cítí bezpečně i ti lidé, kteří ze zásady na “houfové” vyjížďky na srazech nejezdí.Pokyny jezdcům (signály):Obrázek

NASTARTUJTE MOTOR
Zvedněte levou nebo pravou paži vztyčte ukazováček a provádějte krouživý pohyb zápěstím.

U nás je celkem obvyklé, že vedoucí jezdec zatroubí a pokud uslyší krátká zatroubení za sebou, je jasné, že jsou všichni připravení k odjezdu. Pokud uslyší několik krátkých zatroubení rychle za sebou, tak to obvykle znamená, že někdo má nějaký problém. Je také možná domluva, že mu krátkým zatroubením dá zprávu že všichni jsou připravení k odjezdu.


Obrázek

ODBOČENÍ VLEVO
Zvedněte propnutou levou paži horizontálně.

Tento signál se zdá být v době blinkrů zbytečný ale ve skutečnosti je velmi užitečný, protože pokud se jede trošku těsnější formace, nemusí být ukazatel směru zrovna dobře vidět. Navíc lidi často koukají jinam a prostě z praxe víme, že není od věci ukázat, že se bude odbočovat.


Obrázek

ODBOČENÍ VPRAVO
Zvedněte levou paži horizontálně, předloktí vzpažte vertikálně vzhůru.

Je to stejná situace jako v předchozím případě ale obvykle je potřeba před odbočováním přibrzdit a pravou ruku nechat na heftu. Proto je zavedený tento signál a je dobré o něm vědět, i když se používá minimálně.


Obrázek

POZOR NEBEZPEČÍ - NEBEZPEČNÉ AUTO V PROTISMÉRU
Zvedněte levou paži vzhůru pod úhlem 45 st., loket ohněte o 90 st. a ukažte několikrát směrem doprava nad helmou.

Tento signál se v USA používá i pro nebezpečí napravo, pokud není možné uvolnit pravou ruku z řídítka. U nás je zavedený pro obecné nebezpečí v protisměru zejména a jezdci by měli být připravení stáhnout se doprava pokud to bude nutné. Typické použití je v případě, že se jede po užší silnici a proti jede kamion, který obvykle nejede jen na své půlce silnice.

Důležitý pokyn - používaný často v ČR!


Obrázek

JEDNA ŘADA - JEĎTE ZA SEBOU V JEDNÉ ŘADÉ
Zvedněte levou paži nad helmu s prsty zvednutými vzhůru To oznamuje, že vedoucí jezdec chce seřadit kolonu do jedné řady Obvykle se používá z bezpečnostních důvodů - úzká silnice ap.

Obvykle to jezdci pochopí a změní jízdu z formace do jedné řady (víceméně) automaticky, když se silnice změní na úzkou okresku nebo začnou serpentiny apod. Ale pro jistotu tady je tento signál.


Obrázek

NEBEZPEČÍ VLEVO
Zvedněte levou paži pod úhlem 45 stupňů a ukažte na nebezpečné místo. .

Tohle je častý signál a je velmi užitečný. Nedává ho jen vedoucí jezdec ale jezdci si ho mají předávat dál a ukazovat těm za nimi, že na silnici něco je apod...

Důležitý pokyn - používaný často v ČR!


Obrázek

NEBEZPEČÍ VPRAVO
Zvedněte pravou paži pod úhlem 45 stupňů a ukažte na nebezpečné místo.

Podobný signál jako v předchozím případě. Pokud uvidíte že vpravo se válí utražený výfuk, ukažte na něj ostatním. Pokud to situace vyžaduje, je někdy lepší ukázat levou rukou jakoby pod sebe než pouštět řídítka pravou rukou.

Obrázek

ZPOMALTE
Zvedněte levou paži pod úhlem 45 st.a kmitejte dlaní nahoru a dolů.

Tohle je normální a známý pokyn, na který reagují i auta v protisměru, pokud jim chcete dát najevo, že jste viděli třeba radar apod..


Důležitý pokyn - používaný často v ČR

Obrázek

ZASTAVTE
Zvedněte levou paži pod úhlem 45 st.a střídavě zavírejte ruku v pěst.

Tento pokyn se u nás moc nepoužívá. Obvykle všichni vidí, že se zastavuje. Ale může se hodit.


Obrázek

ROZDĚLTE SE - JEDEME VE FORMACI CIK-CAK
Zvedněte levou paži vzhůru a zvedněte prsty "na paroháče" :-))) To oznamuje, že je bezpečný návrat do standardní dvouřadé formace.

Tento pokyn se dává několika způsoby, tohle je jedna z možností. Obvykle ale jezdci poznají, že je široká silnice a instinktivně zaujmou cik cak polohy ve formaci. Pokud někdo nechápe a jede ve stopě toho před sebou, tak ho prostě zkuste dojet opatrně zezadu a zaujměte tu volnou pozici ale opatrně a je lepší, když mu to dáte nějak najevo, že tam jedete. Ideální je, když třeba někdo z formace vypadne, když jezdec vpředu ukáže tomu za sebou, že o něm ví a aby se zařadil na vypadlé místo. Pak je jistota, že se nestane malér. Vždycky se řada doplňuje zezadu a ne nebezpečným křižováním.


Obrázek

SEVŘETE FORMACI
Zvedněte levou paži a opakovaně s ní hmitejte nahoru a dolů. To oznamuje, že vedoucí jezdec chce motocykly v koloně seřadit co nejblíže k sobě, protože je kolona moc roztažená a auta se pokouší najíždět do volných míst apod.

Obdobou pokynu může být natažení levé ruky dolů a mávání směrem dopředu a případně doplněné o ukázání prstem na pomyslné místo ve formaci, aby lidi pochopili, že se mají dotáhnout.


Obrázek

NĚKOMU VYNADAT
Zvedněte levou paži vzhůru s loktem ohnutým o 90 st. Opatrněte zvedněte prostředníček.To jednoznačně oznamuje vaši nespokojenost třeba s plechovkářem a jeho způsobem jízdy. POZNÁMKA: nedoporučuje se provádět pokud jedete sami !! :-D

Poznámka II - a už vůbec nedoporučujeme tento pokyn používat v Itálii


____________________________________________________________

STRUČNÁ PRAVIDLA JÍZDY VE SKUPINĚ


Jede-li více motocyklů najednou, je třeba dodržovat tyto zásady:

1. motocykly nejedou v řadě přímo za sebou, ale "cik-cak". To proto, aby měl každý jezdec lepší přehled o situaci a více prostoru pro eventuální manévrování či brždění. Pozor, nepleťte si to s jízdou vedle sebe, která není dovolena! Vzdálenost mezi prvním a třetím by měla být cca 2 vteřiny. Naopak na světlech je dobré čekat v párech.

2. jako první jede ten, kdo zná cestu, nejlépe se vyzná v mapě nebo je v zahraničí schopen se zeptat na cestu. Pak jedou ostatní motocykly seřazené podle výkonu motoru: nejslabší vpředu, nejsilnější motocykly vzadu. Nováčci a začátečníci jedou nezávisle na výkonu motoru hned za "lodivodem". Kdo už má zkušenosti s jízdou ve skupině, jistě dobře zná ten zvláštní jev: zatímco ti první jedou pohodově rychlostí řekněme 80 km/h, ti vzadu jedou chvilkami téměř na plný plyn a jen tak tak stíhají.

3. nejzkušenější jezdci jedou vždy vzadu.

4. za jízdy platí, že každý má zodpovědnost za toho za sebou. Cestou ho hlídá ve zpětném zrcátku a to zejména po odbočení. Je-li ten za mnou příliš daleko, zpomalím. Není-li již vidět, zastavím. Tomu ovšem napomáhá i ten vzadu tím, že se po odbočení neschovává, ale najede si tak, aby se jezdci před ním v zrcátku ukázal, aby jej ten první zkrátka nemusel v zrcátku usilovně hledat.

5. pro případ ztracení se je dobré předem se dohodnout na denním cíli cesty a tam si dát sraz.

6. při předjíždění platí, že každý předjíždí "na vlastní triko", sám za sebe.

7. při jízdě ve skupině by měl mít každý určeno své místo a měl by platit zákaz vzájemného předjíždění i když se to občas velmi těžko dodržuje.

8. jedete-li v koloně automobilů, sledujte nejen brzdová světla auta přímo před vámi, ale brzdová světla aut daleko vpředu.

9. pokud se předjíždí auta, tak se jedná o celkem nebezpečný manévr, který je potřeba řešit s velkou opatrností. Ten kdo předjede a vidí, že je silnice vpředu volná, tak zůstane v levém pruhu a dá levou paží horizontálně znamení, že je volno. Tzn. že můžu do levého jízdního pruhu a bezpečně předjíždět.
V okamžiku, kdy to samé provede rukou pravou, zamená to, že něco jede v proti směru a nebo je na silnici jiná překážka a předjíždět proto nemůžu.

.

Bohužel obrázky nejsou na tmavém podkladu vidět, ten kdo používá klasický skin, obrázky uvidí normálně.
Pokusím se sehnat obrázky jiné, ale asi to potrvá ...
Honda Goldwing 1500 SE
skutrmoto.cz
Uživatelský avatar
Káčko
 
Příspěvky: 465
Registrován: 23 čer 2009 11:27
Bydliště: Praha 10, 603460165

Zpět na Informace pro správného drivera

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron